Jakie są warunki uzyskania dopłaty oraz minimalna ilość materiału siewnego