Będąc rolnikiem i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą nie trzeba rezygnować z ubezpieczenia rolniczego KRUS przechodząc na ZUS.