Rodzaje ubezpieczeń i wpływ subsydiów na ofertę firm ubezpieczeniowych