Czy wystarczy podnieść ceny skupu, aby zapewnić opłacalność?