Wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich