Back to Top

W programie:

10.00   Otwarcie spotkania, powitanie gości   – dyrektor KPODR w Minikowie.

10.15    Rolnictwo rodzinne we współczesnym świecie – uwarunkowania i wyzwania
prof. dr hab. Józef S. Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie, Zakład Ogólnej Ekonomiki.

11.30    Przerwa kawowa

11.45    Czynniki warunkujące efektywność inwestycji gospodarstw rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim;
dr hab. inż. Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

12.30    Rola funduszy obcych w finansowaniu gospodarstw rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim
dr inż. Tadeusz Sobczyński, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

13.15    Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Do pobrania ulotka i plakat